Vidga dina vyer

Igår reste jag och Gaau Lin Sjöblom iväg på en roadtrip för att medverka vid något alldeles speciellt så jag tänkte nu dela med mig av lite reflektioner angående detta.

Alla som tränar någon form av kampsport har i grova drag en uppfattning om vad som väntar i framtiden. Det kan röra sig om mer eller mindre kvalificerade gissningar om vad som kan tänkas hända inom en vecka, månad, termin eller kanske till och med nästa termin. Desto längre tidsrymd man överblickar desto mer handlar det bara om rent graderingsinnehåll. Det är viktigt, men det får inte utgöra det enda man fokuserar på. Vi tränar ett system som erbjuder så mycket mer än så! Inte nog med att vi har ”något för alla” på så vis att vi har både kungfu, sanshou, qigong och taichi inom samma förenings tak, utan vi har förmånen att träna i ett gammalt familjesystem. Det innebär att förr i tiden var det tillgängligt bara för en ytterst sluten krets där enda möjligheten att få träna var att antingen födas eller adopteras in i familjen.

Idag ser det annorlunda ut. En familjemedlem som förmedlar hemligheter till utomstående behöver inte längre räkna med att råka ut för en dödlig olycka under sina bröders händer, utan idag är inställningen den omvända – Loi Minh vill att kunskapen ska spridas! Detta är fortfarande relativt nytt, att vår stormästare öppnat upp familjens hemligheter för utomstående, men fortfarande finns det en inre krets av familjen.

Alla som tränar systemet under de ledord vi inleder och avslutar varje pass med är del av kungfufamiljen där samhörighet smids i blod, svett och tårar. Den innersta kretsen av stormästaren och hans allra närmsta kallas Jap Sat Dai Zi. Att bli accepterad in i det brödraskapet är att adopteras in i stormästarens familj och är den högsta äran – och största ansvaret – som går att uppnå! Vägen dit är kantad av långt och hårt arbete och innebär livslång hängivelse till systemet och familjen. Själva inträdet i familjen är ett ceremoniellt tillfälle, och det var en sådan händelse som inträffade igår för Lorenzo Petersson som nu upptagits i familjens innersta krets! Stort grattis till honom! Ceremonin föregicks av att den blivande familjemedlemmen visade upp sin tekniska förmåga för stormästaren med två former (chinna och gaicheck) samt en parkamp med stav – alltihopa i rytm till trumma. Lorenzo presterade detta med bravur!

Efter denna uppvisning och själva ceremonin, tal och välkomnande hölls ännu en uppvisning – denna gång av Sifu Peter Lyzell i samband med att han graderats till fjärde mästargraden! Denna uppvisning är något mer svår att beskriva då varken ord eller bilder gör det riktig rättvisa. Tänk er själva följande beskrivningar:

  • Sätt fast en porslinsskål på magen och från denna marklyfta 46 kg med en vajer.
  • Lägg två ätpinnar vertikalt längs magen och placera ett svärd mot magen som sedan hamras med en enorm klubba så endast pinnarna går sönder.
  • Lägg halsen över en fixerad kniv, placera en likadan kniv på nacken och lägg två stenskivor ovanpå den sista, som sedan slås sönder med slägga – utan att bli giljotinerad på kuppen.

indexAtt ta sig i kragen och komma till träningarna är naturligtvis själva grunden i vad det innebär att utöva kungfu, och personerna man tränar med är fundamentet för hur man trivs. Precis som med släktskap man föds till är det inte alltid man kommer överens, och stundtals kommer det uppstå konflikter men vi är alla del i samma familj! Det är min bestämda övertygelse att vad som avgör huruvida man blir långvarig i systemet är inte bara hur mycket man svettas, svär och nöter på sina tekniker, förbereder sig för sin nästa grad / tävling och liknande. Allt detta är mål av kortsiktig karaktär. Det är min bestämda övertygelse att vad som avgör huruvida man blir kvar långsiktigt i systemet är om man engagerar sig i att medverka vid alla de händelser och event som anordnas utöver den ordinarie träningen. Det som smids på träningsgolvet till vardags – det är här det förädlas till sann gemenskap. Det blod, svett och tårar som kommer fram på träningarna, det är här de banden förfinas till familjeband! Inte bara vid inträdesceremonier och mästargraderingar, utan vid alla sommarläger, kickoffer, seminarier, daisi-träningar och annat som dyker upp. Se till att hålla ögon och öron öppna för vad som händer runtomkring dig, och se till att delta!

Familjen och gemenskapen är vad som skiljer oss från mängden. Ta stolthet i det!

Det är skillnaden mellan att utöva vilken generisk kampsport som helst, och att vara en del av systemet!

Det är upp till dig att utgöra den skillnaden!

/ Zo Gaau Tony Pinberg

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.