Kampsportsinstruktörer i T.I.A. Borås

Andreas Sjöblom Sverker Evefall

Andréas Sjöblom

Sifu / Chefsinstruktör

Andreas Sjöblom har utövat Kung Fu inom T.I.A. Sweden sedan 2002. Han erövrade sin första mästargrad 2007, sin andra mästargrad 2015 och utnämndes till chefsinstruktör för T.I.A. Borås 2006. Han är licensierad sanshou-domare inom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet samt certifierad instruktör inom Kung Fu och Sanshou.

Sverker Evefall

Sifu / Chefsinstruktör

Sverker Evefall har tränat Kung Fu inom T.I.A. Sweden sedan 2001. Han erövrade sin första mästargrad 2007 och sin andra mästargrad 2015. 2011 utnämndes han till chefsinstruktör i T.I.A. Borås. Sverker började sin Kung Fu-karriär i T.I.A. Markaryd och flyttade senare upp till Borås. Sverker är certifierad Kung Fu instruktör i T.I.A Borås.

Anders Karlsson Markus Svedin Thomas Kühn

Anders Karlsson

Sanshou

Anders Karlsson har tränat Kung Fu sedan 2004. Han är licensierad sanshou-dommare inom Svenska Budo- och Kampsportsförbundet och certifierad tränare inom Kung Fu och Sanshou.

Markus Svedin

Kung Fu

Markus Svedin har tränat Kung Fu aktivt i T.I.A. Borås sedan 2007. Han är licensierad instruktör inom Kung Fu.

Thomas Kühn

Sanshou

Thomas Kühn är licensierad tränare inom Sanshou och har tränat aktivt i T.I.A. Borås sedan 2009. Under Wushu SM 2012 tog han silver i -90Kg Sanshou. Under Wushu SM 2014 tog han ytterligare ett silver i -90Kg Sanshou. 2015 blev han antagen till Svenska Wushulandslaget.

Tony Pinberg Sebastian Wass Daniel Lövqvist

Tony Pinberg

Qi Gong

Tony Pinberg är ansvarig för Qi Gong verksamheten i T.I.A. Borås. Han är licensierad instruktör inom Kung Fu och går under utbildning till instruktör inom Qi Gong

Sebastian Essgärde Wass

Sanshou

Sebastian Essgärde Wass har tränat Sanshou i T.I.A. Borås sedan 2011. Han är licensierad tränare inom Sanshou och tog guld i -65Kg Sanshou under Wushu SM 2014.

Daniel Lövqvist

Sanshou

Daniel Lövqvist började träna Sanshou under 2012 och blev utnämnd till instruktör i Sanshou under 2015, samma år erövrande han även ett riksmästerskapsguld i -85Kg.

Oscar Haeger John Glamheden Alice Josefsson

Oscar Haeger

Barn- och Juniorträning

John Glamheden

Barn- och Juniorträning

Alice Josefsson

Barn- och Juniorträning