Kung Fu – Traditionell självförsvarsträning i Borås

Bra kampsportsklubbar i Borås
Kampsport i Borås
Kung Fu Borås
Självförsvar Borås
Kampsport Borås
Träning Borås

Kung-fu har praktiserats i Kina i över 4000 år och är en av de äldsta stridskonsterna man känner till. Under historiens gång har det utvecklats olika stilar av Kung-fu, den stil vi utövar heter Ng Jing Kyun och betyder de Fem Formernas Strid.

Kampsport i Borås för dig som vill känna dig tryggare.

Ng Jing Kyun är ett komplett traditionellt stridssystem vilket innebär att vi utövar kamp både med och utan vapen, liggandes och ståendes. Vi använder tekniker som genererar stor kraft och träffar de känsligaste delarna på vår angripares kropp. Våra snabba och hårda handtekniker kombineras med ett snabbt fotarbete, låga sparkar och ett fokuserat sinne. Denna effektiva kombination ger inte angriparen någon chans att få kontroll över situationen. Därmed når vi vårt mål att tidigt försätta angriparen ur stridbart skick med så få tekniker som möjligt.

Grunden till de tekniker vi använder i kamp kommer ifrån olika djursstilar och vi har fem så kallade ”huvuddjur” – de fem formerna. De har uppkommit då shaolinmunkar hämtade inspiration till sina kamptekniker från olika djurs sätt att röra sig. De huvuddjur vi tränar är drake, tiger, trana, orm och panter.

Börja träna kampsport i Borås, redan idag.

Det är viktigt att förstå att Kung Fu inte handlar om att härma ett djur. Det handlar främst om att kunna hantera djurens olika egenskaper för att på så sätt utveckla sin intuition och snabbhet. Det gör att utövaren kan agera intuitivt i stridssituationen och då både kontrollera rädslan och sin fiende.

Rent praktiskt kan man dela upp vår Kung Fu träning i fem olika huvudmoment som du kan läsa mer om nedan. Vi hoppas att du tar chansen och lär dig traditionellt självförsvar hos oss i T.I.A. Borås! Klicka på Börja träna nu! till höger för en gratis provträning.

FormGrundteknikParkampFri kampGradering
Form kan beskrivas som ett bestämt rörelsemönster där man tränar teknikerna i luften utan en verklig motståndare framför sig. I formens rörelsemönster finns det slag, spark, lås och kasttekniker som vi använder sedan i närkamp- och självförsvarssituationer. Formerna är dessutom oftast mycket långa vilket gör att samtidigt som vi tränar självförsvarstekniker så får man även en mycket allsidig konditions- och styrketräning för hela kroppen. Upp till svart bälte tränar vi fem former som belyser olika begrepp i en närkamps- och självförsvarssituation. En av formerna belyser vårt fotarbete och våra sparkar medan en annan form tar upp grepp, kast och låstekniker. Detta betyder att fem formers strid är ett mycket komplett kampsystem som tar med alla aspekter i närstrid och självförsvar. 
För att ”drilla” teknikerna bryter man ut dem ur formerna och tränar ett fåtal tekniker enskilt istället för som en del av ett långt rörelsemönster. Detta är till för att nöta in teknikerna så att man kan agera naturligt och reflexmässigt i en självförsvarssituation. Grundtekniksträningen sker ofta mot en motståndare eller mittsar och genom det får man känna på hur det känns att göra teknikerna med ett motstånd. 
Efter man har tränat tillräckligt mycket form och grundtekniksträning går man vidare med parkamper. Parkampsträning sker mellan två personer. Parkampsträningen är en utveckling av grundtekniksträningen och man tränar nu längre sekvenser av tekniker mot varandra. Det är dock fortfarande ett förutbestämt rörelsemönster precis som i formerna. Parkampen skall ses som en introduktion till frikamp träningen och är ett mycket bra och säkert sätt att träna upp sina tekniker på. 
I Fem Formers Strid menar vi självförsvar med fri kamp. Det handlar alltså inte om tävling som i Sanshou utan om att oskadliggöra och försätta en förövare ur stridbart skick, exempelvis låsa fast honom så att han inte kan röra sig. I början tränar man fri kamp mot enbart en motståndare för att sedan gå vidare till att träna mot flera motståndare samtidigt.

Fri kampträningen ses som det mest realistiska sättet att träna och tillämpa sina tekniker på och är därför något som vi lägger mycket tid på vid träning. Inledningsvis börjar fri kampträningen i ett lugnt tempo och med en låg kontaktnivå för att sedan stegvis öka i hårdhet. Träningen sker dock alltid med lite skydd så därför är säkerheten det viktigaste för att undvika skador.

Gradering innebär att du visar upp de kunskaper du förvärvat inom form, grundteknik, parkamp och fri kamp under terminens gång för en av mästarna inom T.I.A. Är dina tekniker bra, din balans stadig och din kondition stark belönas du med ett nytt bälte som du sedan får bära runt din midja. Inom Ng Jing Kyun har vi 8 olika elevbälten upp till svart mästarbälte. Att gradera sig är inte bara en riktigt bra motivering till att fortsätta din träning, utan också en riktigt rolig upplevelse som stärker ditt självförtroende.